Close

Paul van Winden

Jezus
zonder
verpakkingen

In het verleden is het beeld dat ons van Jezus is geboden meermalen in een nieuw jasje gestoken. Je kunt ook zeggen: in een nieuwe verpakking. De evangelist Mattheüs is er al mee begonnen. Maar zo werd de echte Jezus met elke nieuwe verpakking meer en meer onherkenbaar. Al die verpakkingen leverden ook nieuwe misvattingen op. In dit boek worden die met tal van wetenschappelijke argumenten afgepeld.


Wat krijgt u dan te zien? Niet iemand die de mensheid verloste van de erfzonde, die hijzelf nooit genoemd heeft. Niet een trouwe aanhanger van de oude Wet. Niet een rabbi die begon met het eisen van geloof. Niet iemand die een spoedig einde van de wereld voorspelde en zich dus blijkbaar vergist heeft.


Wel een pure mens die de koers die hij aanbeval zo serieus nam dat hem dat zijn leven kostte. Of hij drager was van een hogere power, dat blijft uiteindelijk een vraag die de lezer zelf mag beantwoorden. Paul van Winden nodigt u uit om uw Jezusbeeld van de vele verpakkingen te ontdoen. Ontdek hoe bevrijdend dat werkt.

Jasje

onherkenbaar

Wat men van Jezus in de loop der tijden dacht, veranderde naarmate het wereldbeeld van de christenen veranderde. Telkens hulde men het overgeleverde beeld van Jezus in een nieuw jasje, een nieuwe verpakking, zonder de oudere verpakkingen helemaal weg te pellen. Zo werd hij met elke nieuwe verpakking meer en meer onherkenbaar.

Hij was geen God op aarde

Paul van Winden gaat niet uit van het dogma dat de bijbel Gods woord is. Voor hem is de bijbel een boekenverzameling met leerzame gedeelten en hier en daar diepe wijsheden. De belangrijkste daarvan is de keer van Jezus van Nazareth. Om die leer overtuigend te brengen hoefde hij het bestaan van God niet te bewijzen.

De werkelijke Jezus van latere verpakkingen ontdoen, dat betekent: kennis nemen van zijn leer zoals zijn toehoorders in Palestina die van hemzelf te horen kregen, en die leer te verstaan zoals Jezus van hen verwachtte. Want met het oog daarop had hij zijn woordkeuze bepaald. Dat mogelijk te maken is het doel van dit boek. Laten we de verlosser verlossen van het overtollige.

– Jezus was geen verzetsstrijder met de Wet van Mozes in het vaandel.

– Hij was geen simpele Galileeër wiens leer pas filosofische status verkreeg door latere commentatoren.

— Zijn eerste claim op roem was niet dat hij de mensheid van de erfzonde verloste, maar dat hij Israël bevrijdde van de vrees schuldig te worden aan de eigen ondergang

– Hij heeft nooit met de hel gedreigd.

Jezus zonder verpakking

De verlosser verlost van alle omhulsels

door Paul van Winden

Bestel het boek via de webshop van Uitgeverij van Warven

Over

Paul van
Winden

Geboren 22 juni 1929 in Wateringen, katholieke lagere school in Soestdijk, daarna gymnasium en twee jaar filosofie aan een missieseminarie. Hij brak de priesteropleiding af toen hij 20 was, en  na militaire dienst zijn vooropleiding af met het diploma Engels MO. Werkte 33 jaar bij Philips als technisch-wetenschappelijk vertaler met stages in fabrieken. Bleef op de hoogte door abonnement op de New Scientist. Hobby mycologie (paddenstoelen). Dochter Lysan is zangpedagoge, zoon Rogier technisch schrijver en documentalist.

 

De spanning tussen christendom en wetenschap, en tussen religieuze ervaring en dogma’s, dreef hem tot afscheid van de R.K. Kerk. Verwierp materialisme als vorm van lui denken en bleef zoeken naar een zinvol alomvattend wereldbeeld. Vond veel goeds bij Doopsgezinden, Boeddhisme, procestheologie, antroposofie, Odd Fellows.

 

Bestudeerde in zijn vrije tijd de toepassing van wetenschapskritiek op christelijke theologie, literair-historisch onderzoek, grondslagen van het christendom, taalkundige analyse van het Nieuwe Testament.

Hij schreef in 1962 Engels Vademecum voor wetenschap en Techniek. In 1999: Het kristal in het Woord –  een taalkundige reconstructie van de kern van Jezus’ leer (1999). In 2006: Het Christusperspectief – naar een zinvol wereldbeeld (2006).
Hij beschouwt Jezus zonder verpakkingen als afsluiting van een leven dat rijk is geweest aan kansen.